Klachten

Klachtenfolder

Niet tevreden met onze dienstverlening?

bijLINK neemt uw klachten serieus. Een klacht is een signaal waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als:

Z

een van onze medewerkers u niet netjes heeft behandeld

Z

u te lang hebt moeten wachten op een reactie van ons

Z

u niet de informatie ontving waar u om vroeg

Het is belangrijk dat u duidelijk uw klacht beschrijft. Geef bijvoorbeeld aan wanneer u contact heeft gehad met ons. Of wat er op een bepaalde datum is gebeurd.

In uw klacht moet in ieder geval staan:

Z

een omschrijving van wat er is gebeurd

Z

de datum waarop het is gebeurd

Z

over welke persoon de klacht gaat

Z

uw naam en adres

Wat u kunt doen als u een klacht hebt

Bespreek uw klacht eerst met de betrokken medewerker. Een direct gesprek is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Daarmee voorkomt u dat de problemen blijven voortbestaan en u stelt de medewerker(s) in staat de hulpverlening te verbeteren.
Wanneer u er met de medewerker niet uitgekomen bent, kunt u per mail een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, via info@bijlink.nl. Deze neemt vervolgens contact met u op om de klacht te bespreken en overlegt met u hoe de bemiddeling vormgegeven wordt om de onvrede op te lossen of de relatie te herstellen.
Klachtbemiddeling heeft altijd onze voorkeur. Lukt dit niet, dan kan uw klacht meer formeel in behandeling worden genomen. Voor (klachten over de behandeling van) jongeren tot 18 jaar die vallen onder de jeugdwet is er de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan een externe onafhankelijke klachtencommissie en/of vertrouwenspersoon. Via het AKJ: www.akj.nl leest u hoe u in contact komt met hen.
Daarnaast kunt u op de website van de Rijksoverheid informatie vinden over de regelingen: www.regelhulp.nl

Tips

Uw tip maakt bijLINK beter. Wij streven voortdurend naar optimale dienstverlening. Daarom zijn wij geinteresseerd in de ervaringen, zowel positieve als negatieve, die u met bijLINK heeft opgedaan. Door uw opmerkingen of tips met ons te delen, helpt u ons de kwaliteit van de dienstverlening waar nodig te verbeteren. Eén keer perjaar zullen wij dit ook monitoren via een Client Ervarings Monitor.