Missie en visie

Missie (waar staan we voor)

We richten ons op het bevorderen van een gezonde psychische ontwikkeling van het kind, in een gezinsklimaat dat recht doet aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind, met aandacht voor eigenheid van het kind en zijn opvoeders, in een veilige omgeving. Ons uitgangspunt is het realiseren van continuïteit, flexibiliteit, kostenbewuste, duurzame zorg en expertise, die zoveel mogelijk zwaardere zorgvormen voorkomt of verkort.

Visie (waar gaan we voor)

Kinderen met psychische problemen en hun gezinnen worden door efficiënte hulp snel en adequaat geholpen middels diagnostiek, behandeling en/of begeleiding. Er bestaan korte verantwoorde lijnen naar elkaar toe zodat waar nodig direct naar de juiste vorm of zorgzwaarte van hulpverlening en organisatie/hulpverlener toegeleid kan worden. Wij staan voor kwaliteit, deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid, laagdrempeligheid en flexibiliteit.

Strategie (hoe doen we dat)

Wij:

 • zijn kleinschalig zelfstandige praktijk.
 • zijn laagdrempelig, lokaal en goed bereikbaar voor kinderen, jeugdigen, ouders en gezinnen.
 • bieden consultatie aan huisartsen, POH ggz, jeugdteam en andere hulpverleners.
 • zijn flexibel, bieden snelle hulpverlening, zo nodig bij u thuis of op school.

Maatwerk:

 • wij bieden kwalitatief goede zorg.
 • wij zijn persoonlijk betrokken.
 • we zien hulpvragen in een bredere context/perspectief.
 • we kunnen gericht (door)verwijzen en/of samenwerken.
 • we zien hulpverlenen als een gezamenlijk proces tussen hulpverlener en cliënt, en indien nodig tussen (verschillende) hulpverleners/organisaties onderling.
 • we sluiten aan bij de hulpvraag van het gezin.

Daadkracht:

 • wij zijn op de hoogte van de sociale kaart binnen de gemeente, waardoor er een goede afstemming mogelijk is.
 • er zijn zowel binnen als buiten bijLINK korte lijnen.
 • we weten van elkaars expertise.
 • wij bieden een breed scala aan hulpvormen en een grote diversiteit aan methodieken zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, ambulante gezinsbehandeling, medicatie.
 • er is sprake van effectieve, snelle en flexibele hulpverlening.

U bent van harte welkom in onze praktijk!

ContactBel : 075-2050 410