Verwijsindex

Verwijsindex

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals, zoals leerkrachten en/of hulpverleners. Niet altijd kennen zij elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. In de regio Zaanstreek/Waterland heet de verwijsindex Multisignaal en in de regio Alkmaar / BUCH heet de verwijsindex VIN (Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord).

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij uw kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij met elkaar en met u kunnen overleggen hoe zij uw kind het beste kunnen ondersteunen.

Om een contract te krijgen met de gemeente voor jeugdhulp is aansluiten op de verwijsindex zelfs een verplichting.

Meer informatie over Multisignaal kunt u vinden op www.multisignaal.nl

Meer informatie over VIN kunt u vinden op www.vroegsamenwerken.nl

U bent van harte welkom in onze praktijk!

ContactBel : 075-1234567