Voor wie

Kinderen tot 12 jaar

Soms zitten dingen je dwars en merk je dat het niet goed met je gaat omdat je angstig bent of je verdrietig voelt. Of je voelt je anders dan anderen. Bij bijLINK kunnen we je mogelijk helpen om je weer beter te voelen. Dat doen we door met jou en je ouders en soms met school in gesprek te gaan om te onderzoeken wat er met je aan de hand is. Soms gaan we ook testjes doen. Als we weten wat er aan de hand is kunnen we samen kijken wat jou gaat helpen, dat kunnen gesprekjes met jou zijn of gesprekken met je ouders. Soms is het fijn om geholpen te worden in een groep kinderen die ook problemen hebben.

Jongeren

bijLINK biedt individuele hulp aan voor jongeren met sociale angst, somberheid of problemen in de relatie met anderen. We kunnen je ook helpen als je jezelf beschadigt of moeite hebt om met agressie om te gaan en je wilt daar verandering in brengen.

Vanaf 16 jaar kun je zelfstandig een afspraak maken, bij voorkeur in overleg met je huisarts.

Ouders

U maakt u zorgen over uw kind vanwege gedragsproblemen, omdat het anders is dan andere kinderen of u merkt dat u kind somber of verdrietig is. Soms heeft uw kind ook problemen op school. Bij een aanmelding bij bijLINK gaan we samen met u onderzoeken waar het probleem bij u kind vandaan komt. Dit doen wij door gesprekken met u en uw kind, soms een diagnostisch onderzoek en een gesprek met school.
Samen kijken we wat het probleem veroorzaakt en hoe we hierop de juiste behandeling kunnen bieden zodat uw kind zich weer positief ontwikkelt.

Gezinnen

Soms kan de spanning in gezinnen oplopen door bijvoorbeeld botsende karakters, of een verschillende kijk op dingen. Een specifieke situatie waarin vaak spanningen voorkomen is een nieuw samengesteld gezin, bijvoorbeeld na een echtscheiding. Hulp van een professional kan er aan bijdragen dat gezinsleden zichzelf en elkaar beter begrijpen en ruimte gunnen. Ook wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek kan de systeemtherapeut hulp bieden in het gezin.

Verwijzers

bijLINK is een multidisciplinaire praktijk met een grote diversiteit aan behandelmogelijkheden en diagnostiek voor kinderen, jongeren en gezinnen.
bijLINK biedt specialistische Jeugd -GGZ in het B-segment voor de regio Zaanstreek/Waterland en ambulante jeugdhulp voor de regio Alkmaar / BUCH. Wij informeren u graag over onze onderzoeks- en behandelmogelijkheden. Sinds 2015 is er de Jeugdwet die de hulpverlening regelt voor kinderen tot 18 jaar. Voor de niet vrij toegankelijke zorg in het kader van de Jeugdwet, is een verwijzing van huisarts, kinderarts, jeugdarts of een jeugdteam nodig.

U bent van harte welkom in onze praktijk!

ContactBel : 075-2050 410